Další členové

Další členové realizačního týmu:

Novák Miloslav, správce, 777 948 694
Nováková Iveta, klubovna, 608 373 203
Vildman Jiří, údržba