Další členové

Další členové realizačního týmu:

Dvořák Petr, správce, 774 984 020
Dvořák Jiří, klubovna, 605 965 988