Dotace

ROK 2020

Fotbalový klub obdržel v roce 2020 dotaci z rozpočtu Městské části Praha – Kunratice ve výši 300.000,- Kč. Dotace bude použita na běžný provoz, drobné opravy a úpravy areálu.

Za tuto finanční podporu Městské části Praha – Kunratice děkujeme.

 

SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2020  obdržel od MŠMT v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu „MŮJ KLUB“  částku 493.900,- Kč,- Kč. Tato částka bude použita především na sportovní výchovu mládeže a organizaci mládežnických mužstev klubu.

Klub SKSK tímto MŠMT děkuje.

 

ROK 2019

SK Slovan Kunratice, z.s. obdržel v roce 2019 dotaci z rozpočtu MČ Praha – Kunratice částku ve výši 300.000,- Kč na běžný provoz a úpravy areálu.

Klub za tuto dotaci a podporu ÚMČ děkuje.

 

SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2019 obdržel od MŠMT v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu „MŮJ KLUB“  částku 423 500,- Kč. Tato částka bude použita především na organizaci mládežnických mužstev klubu.

Tímto MŠMT děkujeme za podporu.

 

ROK 2018

SK Slovan Kunratice, z.s. děkuje za poskytnutou dotaci ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha – Kunratice v roce 2018. Celá částka bude plně využita na provoz a úpravy areálu.

 

SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2018 obdržel od MŠMT v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu „MŮJ KLUB“  částku 345 000,- Kč. Tato částka bude použita především na organizaci mládežnických mužstev klubu.

Tímto MŠMT děkujeme za podporu.

 

ROK 2017

Fotbalový klub obdržel v roce 2017 dotaci z rozpočtu Městské části Praha – Kunratice ve výši 300.000,- Kč. Dotace bude použita na běžný provoz, drobné opravy a úpravy areálu.

Za dotaci a podporu ÚMČ Praha – Kunratice děkujeme.

 

SK Slovan Kunratice, z.s. v měsíci červenci 2017 obdržel od MŠMT v rámci neinvestičního „Programu VIII“ na organizaci sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách částku 126 000,- Kč. Tato částka bude použita především na organizaci mládežnických mužstev klubu.

Za tuto finanční podporu MŠMT děkujeme.