PROVOZNÍ ŘÁD

HLAVNÍ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
A
HŘIŠTĚ NA VIMPERSKÉM NÁMĚSTÍ

 

PROVOZOVATEL

SK SLOVAN KUNRATICE, VOLARSKÁ 9
EMAIL: SKKUNRATICE.FOTBAL@SEZNAM.CZ
WWW.SKSLOVANKUNRATICE.CZ


TENTO PROVOZNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ A PROTO JEJ MUSÍ NÁVŠTĚVNÍCI BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT.

 

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

– provozovatel zajistí ve večerních hodinách minimální hlučnost.
– provozovatel nebude provádět hlučnou údržbu zeleně v době státních svátků a v neděli pokud toto nebude nezbytně nutné z důvodu klimatických podmínek.

 

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ

Hřiště je v provozu nepravidelně dle ročního období, aktuálního počasí a dle potřeb klubu
(tréninky, zápasy a jiné akce pořádané klubem SK Slovan Kunratice).
BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.SKSLOVANKUNRATICE.CZ
Hřiště na Vimperském náměstí může být v provozní době využíváno k volné sportovní činnosti veřejností od pondělí do pátku a to v čase 15.30 – 17.00 a 18.30 – 19.30 hodin. O víkendu je hřiště přístupné v době domácích zápasů. Po dohodě s provozovatelem hřiště je možné využít veřejně přístupné hřiště na Vimperském náměstí ke sportovní činnosti i mimo provozní dobu pokud to technické podmínky dovolí.

 

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:

– VSTUPOVAT NA HRACÍ PLOCHU BEZ SOUHLASU PROVOZOVATELE
– POŠKOZOVAT ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ
– VSTUP DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
– KOUŘIT A KONZUMOVAT ALKOHOL NA TRAVNATÉ PLOŠE
– POUŽÍVAT PYROTECHNIKU
– MANINPULOVAT S PŘENOSNÝMI BRANKAMI BEZ SOUHLASU PROVOZOVATELE
A BEZ DOZORU ODPOVĚDNÉ OSOBY
– ODHAZOVAT ODPADKY MIMO PROSTORY A NÁDOBY K TOMU URČENÉ

 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

– RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT PROVOZNÍ ŘÁD
– ŘÍDIT SE POKYNY PROVOZOVATELE
– CHOVAT SE UKÁZNĚNĚ TAK, ABY NEOHROŽOVAL ZDRAVÍ SVÉ ANI OSTATNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ
– VCHÁZET DO AREÁLU POUZE VCHODEM Z VOLARSKÉ ULICE
– UDRŽOVAT ČISTOTU A POŘÁDEK V CELÉM AREÁLU

 

PŘI NEDODRŽENÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU, NEVHODNÉM CHOVÁNÍ NEBO SVÉVOLNÉM NIČENÍ A POŠKOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KLUBU BUDOU TYTO OSOBY VYKÁZÁNY POPŘ. BUDOU ONY, NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BRÁNI K PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY.

 

SK SLOVAN KUNRATICE